ADS

English
Strona główna
Logowanie
Wylogowanie
Rejestracja


WPROWADZENIE

Korzyści archiwizacji danych
Podręcznik archiwizacji danych społecznych
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)


ORGANIZACJA

Cele i założenia ADS
Zespół ADS
Instytucje członkowskie
Zasady współpracy instytucjonalnej z ADS


DOSTĘPNE DANE

Lista dostępnych zbiorów
Wyszukiwanie
Inne materiały


DEPONOWANIE DANYCH W ADS

Jak deponować dane
Formularz rejestracyjny
Formularz deponowania:


ODNOŚNIKI

Inne archiwa
Nauki społeczne
Oprogramowanie


Wspólne przedsięwzięcie
Instytutu Studiów Społecznych UW i Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
Użytkownik:
niezalogowany

INNE MATERIAŁY
Raporty z badania ,,Państwo współczesne: style działania"

Prezentowane Raporty zostały przygotowane w ramach projektu ,,Państwo współczesne: style działania" realizowanego w latach 2012 -2016 w Instytucie Socjologii UW pod kierownictwem prof. dr. hab. Jacka Raciborskiego. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/B/HS6/02270. Trzon zespołu stanowili pracownicy i doktoranci Zakładu Socjologii Polityki IS UW.

Raporty miały pomocnicze znaczenie w przygotowywaniu zbiorowej monografii pod redakcją Jacka Raciborskiego, Państwo w praktyce: style działania , Kraków 2017: Nomos. Raporty zawierają wiele analiz, statystyk oraz omówień wywiadów, które dokumentują treści przedstawione w tej pracy a także zawierają analizy, które z różnych powodów nie weszły w skład monografii.

Raporty będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych od 1 stycznia 2018 roku. Wcześniejsze z nich korzystanie jest możliwe po uzyskaniu zgody kierownika projektu prof. Jacka Raciborskiego: raciborskij@is.uw.edu.pl

Korzystając z Raportów należy pamiętać, iż mają one roboczy charakter. Nie jest więc zalecane dosłowne ich cytowanie.

Wykaz raportów

Lp.

tytuł raportu

autor

afiliacja autora

1

Formy aktywności państwa w sferze kultury

Łukasz Maźnica

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

2

Idea i wdrożenie reformy podręcznikowej w 2014 roku

Aneta Sobotka

Instytut Badań Edukacyjnych

3

Identyfikacja z państwem i narodem

Wojciech Rafałowski

Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski

4

Kadry i struktura administracji publicznej w Polsce w latach 2004 - 2013

Mateusz Trochymiak

Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski

5

Koszty funkcjonowania administracji publicznej w Polsce w latach 2004 - 2013

Mateusz Trochymiak

Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski

6

Legitymizacja władzy w systemie demokratycznym: determinanty z poziomu mikro i makro

Wojciech Rafałowski

Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski

7

Mechanizmy finansowania kultury w Polsce

Łukasz Maźnica

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

8

Nauczyciele wobec idei państwa

Magdalena Smak

Instytut Badań Edukacyjnych

9

Państwo i system edukacyjny w narracjach decydentów i ekspertów zajmujących się polityką oświatową

Jan Dzierzgowski, Przemysław Sadura

Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski

10

Raport o możliwości wykorzystania danych projektu Quality of Government do badania stylów działania państwa współczesnego

Wojciech Rafałowski

Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski

11

Społeczne reakcje na reformę podręcznikową

Aneta Sobotka

Instytut Badań Edukacyjnych

12

System ochrony zdrowia w Polsce - ujęcie porównawcze

Jacek Klich

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

13

System ochrony zdrowia w Polsce: działanie i zaburzenia

Jacek Klich

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

14

Wywiady z burmistrzami i wójtami

Jerzy Bartkowski

Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski

15

Zmiany finansowania działów budżetu państwa - próba pomiaru syntetycznego

Wojciech Rafałowski

Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski


EAST PaC

In modern democracy, voters should be able to use elections to control parties and politicians. Citizens lose control when their electoral voice does not compel parties and politicians to act according to the will of the people. Repeated free and fair elections are supposed to function as a mechanism of electoral control.

To evaluate electoral control, citizens need the right data on candidates, parties, and parliamentarians. In this edited book, we present a step towards electoral control by presenting the methodology of the East European Parliamentarian and Candidate dataset (EAST PaC). These data are the universe of candidates and parties who stood for national parliamentary elections in Ukraine, Poland, and Hungary from the 1990s to the 2010s. Candidates are matched over time, rendering a dataset that allows researchers to track the political careers of every candidate, from the thousands who never won to the few political lifers whose parliamentary careers are decades long. With EAST PaC, we can achieve new insights into electoral politics of Central and Eastern Europe.

This book contains everything that scholars need to use EAST PaC. We designed the book for regional specialists and non-specialists; for seasoned scholars of representation, accountability, and political inequality, and for those who are newly interested in these concepts. We hope to intrigue potential users of EAST PaC and to attract new scholars to study electoral politics in Ukraine, Poland, and Hungary.

This book is funded by Poland’s National Science Centre (Sonata Bis decision number 2012/05/E/HS6/03556).

East European Parliamentarian and Candidate data (EAST PaC) are available only via Polish Social Data Archive (ADS) and can be downloaded here: http://www.ads.org.pl/opis-szczegE.php?v=E&id=97

The book Towards Electoral Control in Central and Eastern Europe can be downloaded here.
^ do góry ^