ADS


INTRODUCTION


ORGANISATION


AVAILABLE DATA


DATA DEPOSIT IN ADS


REFERENCE


p
A joint project by
Institute for Social Studies of the University Of Warsaw and Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences
Stawki 5/7, 00-183 Warsaw, Poland
User:
not logged
Member institutions
Institution Representative
Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego mgr Tomasz Jerzyński
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk mgr Artur Kościański
Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego dr Jerzy Bartkowski
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk doc. dr hab. Bogdan Mach
Centrum Badania Opinii Spolecznej ---
Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogorskiego dr Krzysztof Lisowski
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej dr Ewa Jaźwińska

^ do góry ^