ADS
Wspólne przedsięwzięcie
Instytutu Studiów Społecznych UW
i Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

[ Powrót do strony głównej ] [ Powrót do listy dostępnych zbiorów danych ] [ Wyszukiwanie ] [ Pobieranie zbioru danych ]

Polsko-norweskie badanie postaw społecznych, politycznych i ekonomicznych

IDP0050
Opisowy tytuł zbioru danychPolsko-norweskie badanie postaw społecznych, politycznych i ekonomicznych
Pełna nazwa instytucji przekazującej daneFundacja „Centrum Badania Opinii Społecznej”
Osoba prowadząca badanieAlbert Simkus, Krzysztof Zagórski
Osoba/osoby kontaktoweKrzysztof Zagórski
Język zbioru danychPL
Język dokumentacjiPL
FlagiLOG.P FIL.P UDC.A CDB.A FRE.A DSC.A

Cel w jakim badanie zostało przeprowadzone

Badanie postaw społecznych, politycznych i ekonomicznych oraz ich stabilności.

Poruszana problematyka badawcza

Populizm, egalitaryzm, identyfikacje polityczne, religijność, stosunek do zmian ustrojowych, poszukiwanie pracy, warunki materialne.

Jednostka badania

respondent

Dobór próby

Typ zastosowanej w badaniu próby

Ogólnopolska losowa próba dorosłych mieszkańców Polski.

Obszar geograficzny, na którym zrealizowano badanie

Polska
Dolna granica wieku osób badanych18
Górna granica wieku osób badanychbrak

Metoda zbierania danych

wywiad typu "face-to-face"

Liczebność próby założonej i zrealizowanej

liczebność próby założonej
liczebność próby zrealizowanej

Zastępowanie respondentów

niedozwolone

Waga poststratyfikacyjna

zbiór zawiera wagę poststratyfikacyjną

Czynniki brane pod uwagę przy konstrukcji wagi poststratyfikacyjnej

Płeć, grupa wiekowa, wykształcenie, grupa społeczno-zawodowa.

Opis sposobu konstrukcji wagi

Ważenie wyników do danych Głównego Urzędu Statystycznego. Waga uwzględnia zróżnicowanie wskaźnika realizacji próby w klasach miejscowości oraz zróżnicowanie wskaźnika realizacji próby w grupach dla wybranych zmiennych społeczno-demograficznych.

Pełny opis sposobu doboru próby

Dołączona do badania dokumentacja zawiera pełny opis sposobu doboru próby

Faza terenowa realizacji badania

Daty, w jakich badanie zostało przeprowadzone

Rozpoczęcie badania--2005
Zakończenie badania--2005

Inny termin

NORPOL4
rozpoczęcie badania: 14.04.2005;
zakończenie badania: 26.04.2005.

POLTEST
I fala:
Rozpoczęcie badania: 26.02.2004;
Zakończenie badania: 04.03.2004.

II fala:
Rozpoczęcie badania: 24.03.2004;
Zakończenie badania: 31.03.2004.

III fala:
Rozpoczęcie badania: 21.01.2005;
Zakończenie badania: 31.01.2005.


Minimalna liczba prób kontaktu

3

Kontrola zrealizowanych wywiadów pod względem poprawności ich realizacji przez koordynatora

Wywiady były kontrolowane przez koordynatora w około 10 %

Pozostałe informacje na temat badania

Wzór cytowania danych przekazywanych do archiwum

Badanie NORPOL jest projektem sfinansowanym przez Norweską Radę Badań Naukowych, opracowanym przez Uniwersytet w Tromso, Norweski Uniwersytet Naukowo-Technologiczny w Trondheim, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Studiów Politycznych PAN i CBOS. Sondaże zrealizowało CBOS.

Badanie POLTEST jest częścią projektu NORPOL, sfinansowanego przez Norweską Radę Badań Naukowych, opracowanego przez Uniwersytet w Tromso, Norweski Uniwersytet Naukowo-Technologiczny w Trondheim, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Studiów Politycznych PAN i CBOS. Sondaże zrealizowało CBOS.


Dystrybucja danych

Ograniczenia dystrybucji zbioru

Brak ograniczeń

[ Powrót do strony głównej ] [ Powrót do listy dostępnych zbiorów danych ] [ Wyszukiwanie ] [ Pobieranie zbioru danych ]