ADS
Wspólne przedsięwzięcie
Instytutu Studiów Społecznych UW
i Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

[ Powrót do strony głównej ] [ Powrót do listy dostępnych zbiorów danych ] [ Wyszukiwanie ] [ Pobieranie zbioru danych ]

Polish-Norwegian research of social, political and economic attitudes.

IDP0051
Opisowy tytuł zbioru danychPolish-Norwegian research of social, political and economic attitudes.
Pełna nazwa instytucji przekazującej daneCBOS - Public Opinion Research Center, Poland
Osoba prowadząca badanieAlbert Simkus, Krzysztof Zagórski
Osoba/osoby kontaktoweKrzysztof Zagórski
Język zbioru danychEN
Język dokumentacjiEN
FlagiLOG.P FIL.P UDC.A CDB.A FRE.A DSC.A

Cel w jakim badanie zostało przeprowadzone

Social, political and economic attitudes and their stability.

Poruszana problematyka badawcza

Populism, egalitarianism, political identification, religiosity, attitude to systemic change, job seeking, material conditions.

Jednostka badania

respondent

Dobór próby

Typ zastosowanej w badaniu próby

Random address sample of adult residents of Poland.

Obszar geograficzny, na którym zrealizowano badanie

Poland
Dolna granica wieku osób badanych18
Górna granica wieku osób badanychbrak

Metoda zbierania danych

wywiad typu "face-to-face"

Liczebność próby założonej i zrealizowanej

liczebność próby założonej
liczebność próby zrealizowanej

Zastępowanie respondentów

niedozwolone

Waga poststratyfikacyjna

zbiór zawiera wagę poststratyfikacyjną

Czynniki brane pod uwagę przy konstrukcji wagi poststratyfikacyjnej

Sex, age category, education, professional group.

Opis sposobu konstrukcji wagi

After each wave of fieldwork, the results were weighted to the data provided by the Central Statistical Office. The weight includes differentiation in response rate in categories of locality, and differentiation in response rate in groups defined by selected socio-demographic variables.

Pełny opis sposobu doboru próby

Dołączona do badania dokumentacja zawiera pełny opis sposobu doboru próby

Faza terenowa realizacji badania

Daty, w jakich badanie zostało przeprowadzone

Rozpoczęcie badania--2005
Zakończenie badania--2005

Inny termin

NORPOL4
start: 14.04.2005;
end: 26.04.2005.

POLTEST
I wave:
start: 26.02.2004;
end: 04.03.2004.

II wave:
start: 24.03.2004;
end: 31.03.2004.

III wave:
start: 21.01.2005;
end: 31.01.2005.


Minimalna liczba prób kontaktu

3

Kontrola zrealizowanych wywiadów pod względem poprawności ich realizacji przez koordynatora

Wywiady były kontrolowane przez koordynatora w około 10 %

Pozostałe informacje na temat badania

Wzór cytowania danych przekazywanych do archiwum

NORPOL project was funded by the Research Council of Norway and administered by University of Tromso, Norwegian University of Science and Technology in Trondheim, Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences, Institute of Political Studies at the Polish Academy of Sciences, and CBOS Public Opinion Research Center. Fieldwork was conducted by CBOS.

The POLTEST research is a part of NORPOL project, which was funded by the Research Council of Norway and administered by University of Tromso, Norwegian University of Science and Technology in Trondheim, Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences, Institute of Political Studies at the Polish Academy of Sciences, and CBOS Public Opinion Research Center. Fieldwork was conducted by CBOS.


Dystrybucja danych

Ograniczenia dystrybucji zbioru

Brak ograniczeń

[ Powrót do strony głównej ] [ Powrót do listy dostępnych zbiorów danych ] [ Wyszukiwanie ] [ Pobieranie zbioru danych ]