ADS
Wspólne przedsięwzięcie
Instytutu Studiów Społecznych UW
i Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

[ Powrót do strony głównej ] [ Powrót do listy dostępnych zbiorów danych ] [ Wyszukiwanie ] [ Pobieranie zbioru danych ]

Struktura społeczna w Polsce: POLPAN 1993

IDP0055
Opisowy tytuł zbioru danychStruktura społeczna w Polsce: POLPAN 1993
Pełna nazwa instytucji przekazującej daneZespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, IFiS PAN
Osoba prowadząca badanieHenryk Domański i Kazimierz M. Słomczyński
Osoba/osoby kontaktoweZespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych
Język zbioru danychEN
Język dokumentacjiPL
FlagiLOG.P FIL.P UDC.P STD.P CDB.P FRE.P DSC.P

Cel w jakim badanie zostało przeprowadzone

Podstawowym celem badań jest całościowa charakterystyka struktury społecznej polskiego społeczeństwa, gdzie przez całościową charakterystykę rozumiany jest taki opis, który w nawiązaniu do określonej koncepcji teoretycznej dotyczy nie tylko obiektywnych zróżnicowań społecznych, lecz także obszernej sfery różnorodnych świadomościowych aspektów tych zróżnicowań.

Poruszana problematyka badawcza

Stare i nowe elementy w strukturze społecznej, zmiany w strukturze klasowej, ruchliwość społeczna, zróżnicowanie standardu życiowego, procesy adaptacji do gospodarki rynkowej, położenie w strukturze społecznej a postawy i zachowania polityczne, percepcja podziałów i konfliktów społecznych, zwycięzcy, przegrani i europejska integracja.

Jednostka badania

respondent

Dobór próby

Typ zastosowanej w badaniu próby

Próba panelowa ludności w wieku 26-71 lat, tj. urodzonych w latach 1922-1966, uczestników badania POLPAN 1988

Obszar geograficzny, na którym zrealizowano badanie

Polska
Dolna granica wieku osób badanych26
Górna granica wieku osób badanych71

Metoda zbierania danych

wywiad typu "face-to-face"

Liczebność próby założonej i zrealizowanej

2096 – próba podstawowa założona (+2621 próba rezerwowa założona)
1595 – próba podstawowa zrealizowana (+664 próba rezerwowa zrealizowana)

Zastępowanie respondentów

dozwolone
próba rezerwowa

Waga poststratyfikacyjna

zbiór nie zawiera wagi poststratyfikacyjnej

Pełny opis sposobu doboru próby

Dołączona do badania dokumentacja zawiera pełny opis sposobu doboru próby

Faza terenowa realizacji badania

Daty, w jakich badanie zostało przeprowadzone

Rozpoczęcie badania-5-1993
Zakończenie badania-12-1993

Inny termin

Ośrodek Realizacji Badań Socjologicznych, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Kontrola zrealizowanych wywiadów pod względem poprawności ich realizacji przez koordynatora

Wywiady były kontrolowane przez koordynatora w około %

Pozostałe informacje na temat badania

Wzór cytowania danych przekazywanych do archiwum

W pracach korzystających ze zbioru danych:
Henryk Domański i Kazimierz M. Słomczyński, (1993, 2008). Struktura społeczna w Polsce. POLPAN 1993: komputerowy zbiór danych, Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, IFiS PAN

W pracach korzystających z dokumentacji badania:
Henryk Domański i Kazimierz M. Słomczyński, (1993, 2008). Dokumentacja badania „Struktura społeczna w Polsce. POLPAN 1993”, Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, IFiS PAN. Przygotowanie do archiwizacji: Marcin Zieliński.

Ogólnodostępne publikacje odwołujące się do danych przekazywanych do archiwum

K. M. Słomczyński, I. Białecki, H. Domański, K. Janicka, B. W. Mach, Z. Sawiński, J. Sikorska, W. Zaborowski Struktura społeczna: Schemat teoretyczny i warsztat badawczy, IFiS PAN, Warszawa 1989
Kazimierz M. Słomczyński (red.), Social Patterns of Being Political. The Initial Phase of the Post-Communist Transition in Poland, IFiS PAN, Warszawa 2000
Kazimierz M. Słomczyński (red.), Social Structure: Changes and Linkages
The Advanced Phase of the Post-Communist Transition in Poland, IFiS PAN, Warszawa 2002

Dystrybucja danych

Ograniczenia dystrybucji zbioru

Brak ograniczeń

[ Powrót do strony głównej ] [ Powrót do listy dostępnych zbiorów danych ] [ Wyszukiwanie ] [ Pobieranie zbioru danych ]