ADS
Wspólne przedsięwzięcie
Instytutu Studiów Społecznych UW
i Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

[ Powrót do strony głównej ] [ Powrót do listy dostępnych zbiorów danych ] [ Wyszukiwanie ] [ Pobieranie zbioru danych ]

Diagnoza Społeczna 2000-2009. Warunki i Jakość Życia Polaków

IDP0073
Opisowy tytuł zbioru danychDiagnoza Społeczna 2000-2009. Warunki i Jakość Życia Polaków
Pełna nazwa instytucji przekazującej daneInstytut Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Rada Monitoringu Społecznego przy Wyższej Szkole Psychologii i Zarządzania w Warszawie
Osoba prowadząca badanieJanusz Czapiński, Tomasz Panek
Osoba/osoby kontaktoweJanusz Czapiński
Język zbioru danychPL
Język dokumentacjiPL
FlagiLOG.A FIL.A REC.A CDB.A FRE.A

Cel w jakim badanie zostało przeprowadzone

Projekt jest próbą uzupełnienia diagnozy opartej na wskaźnikach instytucjonalnych o kompleksowe dane na temat gospodarstw domowych oraz postaw, stanu ducha i zachowań osób tworzących te gospodarstwa; jest diagnozą warunków i jakości życia Polaków w ich własnym sprawozdaniu. Za pomocą dwóch odrębnych kwestionariuszy badamy gospodarstwa domowe oraz wszystkich dostępnych ich członków, którzy ukończyli 16 lat. Kompleksowość naszego projektu oznacza uwzględnienie w jednym badaniu wszystkich ważnych aspektów życia poszczególnych gospodarstw domowych i ich członków — zarówno ekonomicznych (np. dochodu, zasobności materialnej, oszczędności, kredytów), jak i pozaekonomicznych (np. edukacji, leczenia, sposobów radzenia sobie z kłopotami, stresu, dobrostanu psychicznego, stylu życia, zachowań patologicznych, uczestnictwa w kulturze, korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych i wielu innych). W tym sensie projekt jest interdyscyplinarny. Odzwierciedla to także skład Rady Monitoringu Społecznego, czyli głównych jego autorów, oraz zespołu zaproszonych przez Radę ekspertów. Tworzą te gremia ekonomiści, demograf, psycholog, socjologowie, specjalista od ubezpieczeń, znawca ekonomiki zdrowia i statystycy.

Poruszana problematyka badawcza

Patrz dołączony raport.

Jednostka badania

Patrz dołączony raport.

Dobór próby

Typ zastosowanej w badaniu próby

Patrz dołączony raport.

Obszar geograficzny, na którym zrealizowano badanie

Patrz dołączony raport.
Dolna granica wieku osób badanych
Górna granica wieku osób badanychbrak

Metoda zbierania danych

brak informacji

Liczebność próby założonej i zrealizowanej

liczebność próby założonej
liczebność próby zrealizowanej

Zastępowanie respondentów

brak informacji

Waga poststratyfikacyjna

brak informacji

Pełny opis sposobu doboru próby

brak informacji

Faza terenowa realizacji badania

Daty, w jakich badanie zostało przeprowadzone

Rozpoczęcie badania--2000
Zakończenie badania--2009

Kontrola zrealizowanych wywiadów pod względem poprawności ich realizacji przez koordynatora


Pozostałe informacje na temat badania

Wzór cytowania danych przekazywanych do archiwum

Rada Monitoringu Społecznego, Diagnoza Społeczna 2007. Warunki i Jakość Życia Polaków, Warszawa 2009.

Dystrybucja danych

Ograniczenia dystrybucji zbioru

Brak ograniczeń

[ Powrót do strony głównej ] [ Powrót do listy dostępnych zbiorów danych ] [ Wyszukiwanie ] [ Pobieranie zbioru danych ]