ADS
Wspólne przedsięwzięcie
Instytutu Studiów Społecznych UW
i Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

[ Powrót do strony głównej ] [ Powrót do listy dostępnych zbiorów danych ] [ Wyszukiwanie ] [ Pobieranie zbioru danych ]

„Solidarność” – doświadczenie i pamięć

IDP0074
Opisowy tytuł zbioru danych„Solidarność” – doświadczenie i pamięć
Pełna nazwa instytucji przekazującej daneCentrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) i Europejskie Centrum Solidarności (ECS)
Osoba prowadząca badanieAutor zbiorowy. Konsultacja naukowa: dr hab. Ireneusz Krzemiński
Osoba/osoby kontaktowe
Język zbioru danychPL
Język dokumentacjiPL
FlagiLOG.P FIL.P REC.P UDC.A STR.P CDB.A FRE.A MIS.A DSC.A

Cel w jakim badanie zostało przeprowadzone

Zbadanie pamięci społecznej o doświadczeniu pierwszej Solidarności, na ile ugruntowane jest przekonanie o jej historycznej roli, czy i na ile przekazuje się pamięć o Solidarności młodemu pokoleniu oraz jak oceniana jest „druga Solidarność”

Poruszana problematyka badawcza

„Solidarność” lat 1980-81 – czym była, cele/wartości, znaczenie i rola, ocena; Doświadczenia związane z ruchem solidarnościowym 1980-81: strajkami i działalnością związkową, stanem wojennym, „Solidarnością” podziemną (starsze pokolenie badanych); Zainteresowanie, źródła wiedzy o „Solidarności” lat 80. (młodsze pokolenie badanych; PRL – ocena, doświadczenie represji; Ocena przemian ustrojowych – m.in. Okrągły Stół, celowość przemian ustrojowych, poczucie zysku/straty w wymiarze społecznym i osobistym, ocena demokracji; „Solidarność” po 1989 r. – ocena; Upamiętnienie „Solidarności” początku lat 80.; Wiedza o działalności Europejskiego Centrum Solidarności, uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez ECS;

Jednostka badania

respondent

Dobór próby

Typ zastosowanej w badaniu próby

Reprezentatywna próba losowana z operatu PESEL.

Obszar geograficzny, na którym zrealizowano badanie

Badanie zostało przeprowadzone na dwóch niezależnych próbach:
1. na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków
2. na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Trójmiasta (Gdańsk, Gdynia, Sopot).
Dolna granica wieku osób badanych18
Górna granica wieku osób badanychbrak

Metoda zbierania danych

brak informacji

Liczebność próby założonej i zrealizowanej

Próba ogólnopolska:
liczebność próby założonej: 4000
liczebność próby zrealizowanej: 1803

Próba dorosłych mieszkańców Trójmiasta (Gdańsk, Gdynia, Sopot):
liczebność próby założonej: 1304
liczebność próby zrealizowanej: 300

Zastępowanie respondentów

niedozwolone

Waga poststratyfikacyjna

zbiór zawiera wagę poststratyfikacyjną

Czynniki brane pod uwagę przy konstrukcji wagi poststratyfikacyjnej

  • płeć,
  • grupa wiekowa,
  • wykształcenie,
  • aktywność ekonomiczna oraz
  • wskaźnik realizacji próby w klasach miejscowości i regionach

Opis sposobu konstrukcji wagi

Po realizacji badania zastosowano ważenie do wyników GUS. Waga uwzględniła zróżnicowanie wskaźnika realizacji próby w grupach dla wybranych zmiennych społeczno-demograficznych.

Pełny opis sposobu doboru próby

brak informacji

Faza terenowa realizacji badania

Daty, w jakich badanie zostało przeprowadzone

Rozpoczęcie badania-3-2010
Zakończenie badania-4-2010

Inny termin

1.Próba ogólnopolska
Rozpoczęcie badania: 12 marca 2010
Zakończenie badania: 12 kwietnia 2010

2.Próba trójmiejska:
Rozpoczęcie badania: 29 marca 2010
Zakończenie badania: 27 kwietnia 2010

Minimalna liczba prób kontaktu

3

Kontrola zrealizowanych wywiadów pod względem poprawności ich realizacji przez koordynatora

Wywiady były kontrolowane przez koordynatora w około 5 %

Pozostałe informacje na temat badania

Wzór cytowania danych przekazywanych do archiwum

Dane ogólnopolskie:
Badanie „«Solidarność» – doświadczenie i pamięć” zrealizowane przez Centrum Badania Opinii Społecznej we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności w dniach 12 marca – 12 kwietnia 2010 r. na 1803-osobowej reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski

Dane dla próby trójmiejskiej:
Badanie „«Solidarność» – doświadczenie i pamięć” zrealizowane przez Centrum Badania Opinii Społecznej we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności w dniach 29 marca – 27 kwietnia 2010 r. na 300-osobowej reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Trójmiasta (Gdańsk, Gdynia, Sopot)

Standaryzacja zbioru danych i dokumentacji badania oraz udostępnianie:
Archiwum Danych Społecznych (ADS) http://www.ads.org.pl

Ogólnodostępne publikacje odwołujące się do danych przekazywanych do archiwum

Bibliografia publikacji: http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2010.php

Dystrybucja danych

Ograniczenia dystrybucji zbioru

Brak ograniczeń

[ Powrót do strony głównej ] [ Powrót do listy dostępnych zbiorów danych ] [ Wyszukiwanie ] [ Pobieranie zbioru danych ]