ADS
Wspólne przedsięwzięcie
Instytutu Studiów Społecznych UW
i Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

[ Powrót do strony głównej ] [ Powrót do listy dostępnych zbiorów danych ] [ Wyszukiwanie ] [ Pobieranie zbioru danych ]

International Social Survey Programme 2007 (Leisure Time and Sports)

IDP0087
Opisowy tytuł zbioru danychInternational Social Survey Programme 2007 (Leisure Time and Sports)
Pełna nazwa instytucji przekazującej daneInstitute for Social Studies at the Warsaw University authorized by the Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung at the University of Cologne, Germany
Osoba prowadząca badanieSee documentation
Osoba/osoby kontaktoweSee documentation
Język zbioru danychEN
Język dokumentacjiEN
Flagi

Cel w jakim badanie zostało przeprowadzone

The ISSP is a continuing annual programme of cross-national collaboration on surveys covering topics important for social science research. It brings together pre-existing social science projects and coordinates research goals, thereby adding a cross-national, cross-cultural perspective to the individual national studies.

Poruszana problematyka badawcza

Frequency of leisure activities in respondent's free time; main purpose of free time activities; enjoyment from reading books, getting together with friends, taking part in physical activities, and watching TV or DVDs; motivation for leisure time activities: establishing useful contacts, relaxing, and developing skills in free time; frequency of feeling bored, feeling rushed, and thinking about work during free time; preference for sharing time with other people or being alone; wishes for: more time in a paid job, more time doing household work, more time with family, and more time in leisure activities; number of nights the respondent stayed away from home for holiday or social visits; days of leave from work; most frequent exercises or physical activity; preferred type of games rather than sports; most important reasons for taking part in sports or games: physical or mental health, meeting other people, competing against others or physical attractiveness; most frequently watched sport on TV; feeling of national pride when respondent's country does well at international sports or games competition; attitudes towards sport (scale); social and political participation; trust in people; interest in politics; reasons for staying away from doing free time activities: lack of facilities nearby, lack of money and time, personal health or responsibility to take care of someone; perception of happiness; estimation of personal health.

Jednostka badania

a person

Dobór próby

Typ zastosowanej w badaniu próby

See documentation

Obszar geograficzny, na którym zrealizowano badanie

Argentina, Australia, Austria, Belgium (Flanders), Bulgaria, Chile, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Dominican Republic, Finland, France, Germany, Great Britain, Hungary, Ireland, Israel, Japan, Latvia, Mexico, New Zealand, Norway, Philippines, Poland, Russia, Slovakia, Slovenia, South Africa, South Korea, Sweden, Switzerland, Taiwan, United States, Uruguay
Dolna granica wieku osób badanych18
Górna granica wieku osób badanychbrak

Metoda zbierania danych

brak informacji

Liczebność próby założonej i zrealizowanej

See documentation

Zastępowanie respondentów

brak informacji

Waga poststratyfikacyjna

zbiór zawiera wagę poststratyfikacyjną

Czynniki brane pod uwagę przy konstrukcji wagi poststratyfikacyjnej

See documentation

Opis sposobu konstrukcji wagi

See documentation

Pełny opis sposobu doboru próby

brak informacji

Faza terenowa realizacji badania

Daty, w jakich badanie zostało przeprowadzone

Rozpoczęcie badania1-10-2006
Zakończenie badania26-1-2009

Inny termin

See documentation

Kontrola zrealizowanych wywiadów pod względem poprawności ich realizacji przez koordynatora

See documentation

Pozostałe informacje na temat badania

Wzór cytowania danych przekazywanych do archiwum

See documentation

Jeśli przekazywane dane są częścią innego zbioru lub pochodzą z innych źródeł drukowanych (np. statystyki publiczne), jakie jest ich źródło

See documentation

Ogólnodostępne publikacje odwołujące się do danych przekazywanych do archiwum

See documentation

Dystrybucja danych

Ograniczenia dystrybucji zbioru

Dane ogólnodostępne

[ Powrót do strony głównej ] [ Powrót do listy dostępnych zbiorów danych ] [ Wyszukiwanie ] [ Pobieranie zbioru danych ]