ADS
Wspólne przedsięwzięcie
Instytutu Studiów Społecznych UW
i Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

[ Powrót do strony głównej ] [ Powrót do listy dostępnych zbiorów danych ] [ Wyszukiwanie ] [ Pobieranie zbioru danych ]

International Social Survey Programme 2009 (Social Inequality IV)

IDP0089
Opisowy tytuł zbioru danychInternational Social Survey Programme 2009 (Social Inequality IV)
Pełna nazwa instytucji przekazującej daneInstitute for Social Studies at the Warsaw University authorized by the Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung at the University of Cologne, Germany
Osoba prowadząca badanieSee documentation
Osoba/osoby kontaktoweSee documentation
Język zbioru danychEN
Język dokumentacjiEN
Flagi

Cel w jakim badanie zostało przeprowadzone

See documentation

Poruszana problematyka badawcza

Importance of social background, merit, discrimination, corruption and good relations as prerequisites for success in society (wealthy family, well-educated parents, good education, ambitions, hard working, knowing the right people, political connections, giving bribes, person´s race and religion, gender); attitude towards equality of educational opportunity in one´s country (corruption as criteria for social mobility, only students from the best secondary schools have a good chance to obtain a university education, only rich people can afford the costs of attending university, same chances for everyone to enter university, regardless of gender, ethnicity or social background); opinion about own salary: actual occupational earning is adequate; estimation of actual and reasonable earnings for occupational groups: doctor, chairman of a large national corporation, shop assistant, unskilled worker in a factory, cabinet minister in the national government; income differences are too large in the respondent´s country; responsibility of government to reduce income differences; government should provide a decent standard of living for the unemployed and spend less on benefits for poor people; demand for higher taxes for people with high incomes; opinion on taxes for people with high income; justification of better medical supply and better education for people with higher income; perception of class conflicts between social groups in the country (poor and rich people, working class and middle class, management and workers, people at the top of society and people at the bottom); self-assessment and assessment of the family the respondent grew up in on a top-bottom-scale; social position compared to father (social mobility); salary criteria (scale: responsibility, education, needed support for family and children, quality of job performance or hard work at the job); feeling of a just payment; characterisation of the actual and the desired social system of the country, measured by classification on pyramid diagrams (image of society).

Jednostka badania

a person

Dobór próby

Typ zastosowanej w badaniu próby

See documentation

Obszar geograficzny, na którym zrealizowano badanie

Argentina, Australia, Austria, Bulgaria, Chile, China, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Flanders (Belgium), France, Germany, Great Britain, Hungary, Iceland, Israel, Japan, Latvia, New Zealand, Norway, Philippines, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, South Africa, Korea, Republic of, Russian Federation, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Province of China, Turkey, Ukraine, United States.
Dolna granica wieku osób badanych18
Górna granica wieku osób badanych

Metoda zbierania danych

brak informacji

Liczebność próby założonej i zrealizowanej

See documentation

Zastępowanie respondentów

brak informacji

Waga poststratyfikacyjna

zbiór zawiera wagę poststratyfikacyjną

Czynniki brane pod uwagę przy konstrukcji wagi poststratyfikacyjnej

See documentation

Opis sposobu konstrukcji wagi

See documentation

Ograniczenia reprezentatywności próby zrealizowanej, wynikające zarówno ze sposobu doboru próby/repondenta, jak i powstałe wskutek terenowej realizacji badania

See documentation

Pełny opis sposobu doboru próby

brak informacji

Faza terenowa realizacji badania

Daty, w jakich badanie zostało przeprowadzone

Rozpoczęcie badania--2008
Zakończenie badania--2010

Inny termin

See documentation

Kontrola zrealizowanych wywiadów pod względem poprawności ich realizacji przez koordynatora

See documentation

Pozostałe informacje na temat badania

Wzór cytowania danych przekazywanych do archiwum

See documentation

Jeśli przekazywane dane są częścią innego zbioru lub pochodzą z innych źródeł drukowanych (np. statystyki publiczne), jakie jest ich źródło

See documentation

Ogólnodostępne publikacje odwołujące się do danych przekazywanych do archiwum

See documentationBibliografia publikacji: See documentation

Dystrybucja danych

Ograniczenia dystrybucji zbioru

Dane ogólnodostępne

[ Powrót do strony głównej ] [ Powrót do listy dostępnych zbiorów danych ] [ Wyszukiwanie ] [ Pobieranie zbioru danych ]