ADS
Wspólne przedsięwzięcie
Instytutu Studiów Społecznych UW
i Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

[ Powrót do strony głównej ] [ Powrót do listy dostępnych zbiorów danych ] [ Wyszukiwanie ] [ Pobieranie zbioru danych ]

Struktura społeczna w Polsce: POLPAN 2008

IDP0092
Opisowy tytuł zbioru danychStruktura społeczna w Polsce: POLPAN 2008
Pełna nazwa instytucji przekazującej daneZespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, IFiS PAN
Osoba prowadząca badanieKazimierz M. Słomczyński, Anna Kiersztyn, Krystyna Janicka, Henryk Domański, Joshua Kjerulf Dubrow, Irina Tomescu-Dubrow
Osoba/osoby kontaktowe
Język zbioru danychPL
Język dokumentacjiPL
Flagi

Cel w jakim badanie zostało przeprowadzone

Podstawowym celem badań jest całościowa charakterystyka struktury społecznej polskiego społeczeństwa, gdzie przez całościową charakterystykę rozumiany jest taki opis, który w nawiązaniu do określonej koncepcji teoretycznej dotyczy nie tylko obiektywnych zróżnicowań społecznych, lecz także obszernej sfery różnorodnych świadomościowych aspektów tych zróżnicowań.

Poruszana problematyka badawcza

Podziały klasowe, problem międzyklasowych dystansów, percepcja podziałów i konfliktów społecznych, zagadnienie fizycznej i psychicznej uciążliwości pracy, zasoby czasu wolnego w procesie pracy, pomiary położenia materialnego, typologia sytuacji materialnej gospodarstw domowych, pozycja konsumpcyjna w systemie racjonowania dóbr, partycypacja w kulturze, prestiż zawodów, typy osobowości społecznych, zagadnienie dystrybucji przywilejów, opinie dochodach i zarobkach sprawiedliwych, otwartość struktury społecznej, percepcja miejsca jednostek w społeczeństwie, wyobrażenia o źródłach, naturze i konsekwencjach istniejących nierówności społecznych, ruchliwość społeczna, dynamika nierówności edukacyjnych, przebieg karier edukacyjnych, opinie na temat prywatyzacji i rynku, opinie o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, kapitał społeczny, pomiar intelektualnej elastyczności (fragmenty Testu Matryc Ravena), samooocena stanu zdrowia w aspecie fizycznym, emocjonalnym i społecznym (Nottingham Health Profile).

Jednostka badania

respondent

Dobór próby

Typ zastosowanej w badaniu próby

Panelowa próba ludności w wieku 26-86 lat, tj. urodzonych w latach 1922-1966 i 1968-1982, uczestników badania POLPAN 2003, oraz losowa próba ludności w wieku 21-25, tj. urodzonych w latach 1983-1987, losowana z operatu PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności).

Obszar geograficzny, na którym zrealizowano badanie


Dolna granica wieku osób badanych21
Górna granica wieku osób badanych86

Metoda zbierania danych

wywiad typu "face-to-face"

Liczebność próby założonej i zrealizowanej

Badanie POLPAN 2008 jest kontynuacją wcześniej prowadzonych badań (fale z lat 1988, 1993, 1998 i 2003). W badaniu z roku 2008 respondentami byli uczestnicy panelu z roku 2003, którzy w 2008 roku znajdowali się w przedziale wiekowym 26-86 lat, tj. urodzeni w latach 1922-1966 i 1968-1982. Dodatkowo, celem uzupełnienia panelu o respondentów z najniższych kategorii wiekowych, dolosowano dwie próby osób w wieku 21-25 lat, tj. urodzonych w latach 1983-1987: 1) Próba pierwszego etapu badania (wiosna 2008): 442 osób 2) Próba drugiego etapu badania (jesień 2008): 600 osób Obie próby noworekrutowanych respondentów były losowane z operatu PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności). W próbie drugiego etapu zastosowano ten sam kwestionariusz z dodatkowymi pytaniami. 1668 – próba panelowa założona 1224 – próba panelowa zrealizowana 442 – próba noworekrutowanych panelistów, założona w pierwszym etapie badania 246 – próba noworekrutowanych panelistów, zrealizowana w pierwszym etapie badania 600 – próba noworekrutowanych panelistów, założona w drugim etapie badania 336 – próba noworekrutowanych panelistów, zrealizowana w drugim etapie badania

Zastępowanie respondentów

niedozwolone

Waga poststratyfikacyjna

zbiór nie zawiera wagi poststratyfikacyjnej

Pełny opis sposobu doboru próby

brak informacji

Faza terenowa realizacji badania

Daty, w jakich badanie zostało przeprowadzone

Rozpoczęcie badania-4-2008
Zakończenie badania-12-2008

Inny termin

Pierwszy etap badania (próba panelistów badanych po raz ostatni w 2003 roku oraz pierwsza z dwóch prób noworekrutowanych respondentów w wieku 21-25 lat): Rozpoczęcie: kwiecień 2008 Zakończenie: czerwiec 2008 Drugi etap badania (druga próba noworekrutowanych respondentów w wieku 21-25 lat): Rozpoczęcie: listopad 2008 Zakończenie: grudzień 2008 Ośrodek Realizacji Badań Socjologicznych, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Kontrola zrealizowanych wywiadów pod względem poprawności ich realizacji przez koordynatora


Pozostałe informacje na temat badania

Wzór cytowania danych przekazywanych do archiwum

W pracach korzystających ze zbioru danych: Kazimierz M. Słomczyński, Anna Kiersztyn, Krystyna Janicka, Henryk Domański, Joshua Kjerulf Dubrow, Irina Tomescu-Dubrow (2008, 2013). Struktura społeczna w Polsce. POLPAN 2008: komputerowy zbiór danych, Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, IFiS PAN. W pracach korzystających z dokumentacji badania: Kazimierz M. Słomczyński, Anna Kiersztyn, Krystyna Janicka, Henryk Domański, Joshua Kjerulf Dubrow, Irina Tomescu-Dubrow (2008, 2013). Dokumentacja badania „Struktura społeczna w Polsce. POLPAN 2008”, Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, IFiS PAN. Przygotowanie do archiwizacji: Marcin Zieliński.

Ogólnodostępne publikacje odwołujące się do danych przekazywanych do archiwum

K. M. Słomczyński, I. Białecki, H. Domański, K. Janicka, B. W. Mach, Z. Sawiński, J. Sikorska, W. Zaborowski Struktura społeczna: Schemat teoretyczny i warsztat badawczy, IFiS PAN, Warszawa 1989. Kazimierz M. Słomczyński (red.), Social Patterns of Being Political. The Initial Phase of the Post-Communist Transition in Poland, IFiS PAN, Warszawa 2000. Kazimierz M. Słomczyński (red.), Social Structure: Changes and Linkages. The Advanced Phase of the Post-Communist Transition in Poland, IFiS PAN, Warszawa 2002. Kazimierz M. Słomczyński, Sandra T. Marquart-Pyatt (red.), Continuity and Change in Social Life: Structural and Psychological Adjustment in Poland, IFiS PAN, Warszawa 2007. International Journal of Sociology 42(1): Structural Constraints, Gender, and Images of Inequality: The Polish Panel Survey, POLPAN 1988-2008. Edited by K. M. Slomczynski and I. Tomescu-Dubrow. Numer specjalny, wiosna 2012. International Journal of Sociology 42(4): Sociodemographic Differentiation in a Dynamic Perspective: The Polish Panel Survey, POLPAN 1988–2008. Edited by K. M. Slomczynski and I. Tomescu-Dubrow. Numer specjalny, zima 2012-13.

Dystrybucja danych

Ograniczenia dystrybucji zbioru

Brak ograniczeń

[ Powrót do strony głównej ] [ Powrót do listy dostępnych zbiorów danych ] [ Wyszukiwanie ] [ Pobieranie zbioru danych ]