ADS
Wspólne przedsięwzięcie
Instytutu Studiów Społecznych UW
i Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

[ Powrót do strony głównej ] [ Powrót do listy dostępnych zbiorów danych ] [ Wyszukiwanie ] [ Opis zbioru danych ]

Pobieranie zbioru: Polish National Election Study (PGSW) 2001

IDP0023
Opisowy tytuł zbioru danychPolish National Election Study (PGSW) 2001
Pełna nazwa instytucji przekazującej daneInstitute of Political Studies Polish Academy of Sciences (ISP PAN)
Osoba prowadząca badanieRadosław Markowski
Osoba/osoby kontaktowePaweł Grzelak

Symbole w kolumnie oznaczonej literą D określają status dostępności pliku.
: plik dostępny jedynie dla Przedstawicieli instytucji współpracujących
: plik dostępny bez ograniczeń dla każdego użytkownika ADS

Lp. Nazwa pliku D Liczba przypadków / wielkość w bajtach Liczba zmiennych Format(SPSS, SPSS-portable, ASCII, PDF) Opis pliku
1 P0023sav.zip 1794 374 spss data
2 P0023por.zip 1794 374 spss portable data
3 P0023cdb.zip 557418 - pdf codebook
4 P0023des.zip 36615 - txt descriptives
5 P0023fre.zip 706613 - txt frequencies