Zapraszamy na nową stronę internetową Polskiego Archiwum Danych Społecznych (PADS).

Aby uzyskać do niej dostęp proszę kliknąć TU, lub w przeglądarce internetowej wpisać adres:

https://pads.org.pl/

Aby uzyskać dostęp do poprzedniej, nieaktualizowanej już strony, proszę kliknąć TU. Dostęp do niej będzie możliwy do dnia 30 czerwca 2022 r.


Welcome to the new website of the Polish Social Data Archive (PADS).

To get access, please click HERE, or type into your browser:

https://pads.org.pl/

To get access to the previous, no longer updated page, please clickHERE. Access will be available until June 30, 2022.